Foliové systémy

Foliové hydroizolační systémy

Foliové hydroizolační systémy se znamenitě hodí pro hydroizolace plochých střech, šedových střech a střech se zvláštním tvarem, přičemž těžištěm jejich použití je systém mechanicky kotvené střechy, jakož i systémy zatížených střech.

Přednosti foliového systému

Výhodný poměr mezi cenou a kvalitou, nezávislost pokládky na počasí, nízká hmotnost a rozměrová stálost, odolnost proti prorůstání kořenů ...

Ekonomické:

 • výhodný poměr mezi cenou a kvalitou
 • nezávislost pokládky na počasí
 • trvale bezúdržbový
 • lehká opravitelnost

Jakostní: 

 • nízká hmotnost a rozměrová stálost
 • odolnost proti prorůstání kořenů
 • odolnost proti UV-záření, ozonu, kyselým dešťům a dalším chemikáliím (dle Certifikátu)
 • trvalá svařitelnost
 • velmi vysoká životnost (30-40 let)
 • pružnost a ohebnost po celou dobu životnosti
 • odolnost proti nízkým a vysokým teplotám

Tepelné izolace

K hydroizolaci je možné využít nabídky zateplení střechy, které přispívá ke snížení energetické náročnosti objektu.

K zateplení mohou být použity materiály Orsil, Rockwool, expandovaný a extrudovaný polystyren, atd. Střechy se zateplením je možno částečně nebo zcela vyspádovat, přičemž záleží na složitosti a velikosti izolované střechy.

Materiály a prvky hydroizolačního systému

Hydroizolační ochranu staveb nevytváří folie z PVC-P sama o sobě, ale spolu s řadou doplňkových prvků.

Základem systému je folie z měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P), stabilizovaná proti UV-záření, odolná proti nízkým a vysokým teplotám a přelétavému ohni. Folie je vyztužená vysoce kvalitní polyesterovou mřížkou, která zabezpečuje vysokou rozměrovou stabilitu.

Hydroizolační ochranu staveb nevytváří folie z PVC-P sama o sobě, ale spolu s řadou doplňkových prvků. Jedná se o podkladní, úchytné, kotevní, ukončovací a krycí prvky, tvarovky vtoků, prostupů a odvětrávacích komínků atd.

Cena a návratnost investice

Cena kompletního hydroizolačního systému včetně montáže se pohybuje v závislosti na složitosti střešního pláště a použitých materiálech ...

Budeme-li hledat optimální relaci mezi dnes již samozřejmou kvalitou a příznivou cenou, pak ji můžeme nalézt u folií z PVC-P, které si získaly přední postavení mezi izolačními materiály. Pro výpočet návratnosti vložených investic se musí počítat nejen s náklady na pořízení, ale také na údržbu po celou dobu životnosti použitých materiálů (střecha s folie PVC-P je trvale bezúdržbová).

Cena kompletního hydroizolačního systému včetně montáže se pohybuje v závislosti na složitosti střešního pláště a použitých materiálech v rozmezí 400,- až 600,- Kč/m2. Další informace finančního a technického charakteru Vám rádi poskytneme (Napište nám).

Technická pomoc

Foliové hydroizolační systémy patří mezi speciální technologie hydroizolační techniky. Jejich kvalitní návrh i provedení vyžaduje odborné znalosti a zkušenosti.

V případě zájmu poskytuje naše firma přímou osobní konzultaci a zpracování návrhu nových konstrukcí, řešení otázek údržby a rekonstrukcí stávajících objektů.

Klempířské prvky

Střešní systémy na bázi fólií z měkčeného PVC splňují vysoké nároky na hydroizolaci střech, teras a balkonů v evropském stavebnictví. Propracovanost systémů do jednotlivých detailů zaručuje vysokou míru spolehlivosti při jejich využití.

Realizace

Folie se kladou v jedné vrstvě. Podkládají se geotextilií, která vytváří ochrannou, mikroventilační a separační vrstvu. Navrch se pokládají jednotlivé foliové pásy se vzájemnými bočními a čelními přesahy.

Folie je nejdříve mechanicky kotvena a následný vodotěsný spoj se vytváří při vnějším okraji styku v šíři minimálně 40 mm pomocí horkovzdušného agregátu.

Mechanické kotvení foliových povlaků v ploše střechy k mazaninám z cementové malty se realizuje pomocí rozpěrných nýtů. Ke dřevu se folie kotví galvanizovanými vruty. Obdobně se postupuje i při kotvení ukončovacích a úchytných prvků z plechu VIPLANYL 50 potaženého PVC-P (např. okapní, závětrné a krycí lišty).

Folie může být také volně ložená a zatížená dlaždicemi, stabilizačním zásypem atd. Tyto materiály poskytují folii navíc masivní ochranu před mechanickým poškozením a UV-zářením. Významně tak prodlužují její životnost, shodnou až s životností objektu.

Výrobci poskytují vlastní technologické předpisy pro realizace fóliových hydroizolačních systémů, které je třeba respektovat. Práce mohou provádět jen odborně školené firmy.

Záruka

ZÁRUKA 10 LET NA MATERIÁL I DÍLO.

Výrobci poskytují záruku na izolační systém v délce deseti let, po tuto dobu poskytuje naše firma záruku na dílo.