Činnosti fy IZOLEX izolace staveb, s.r.o.

  • dodávky a montáže parotěsných zábran
  • dodávky a montáže tepelných izolací
  • dodávky a montáže hydroizolačních vrstev
  • dodávky a montáže "zelených" střech
  • dodávky a montáže klempířských prací
  • dodávky a montáže rozvodů hromosvodů
  • dodávky střešních světlíků a další související práce
  • rekonstrukce stávajících střešních krytů s případným nutným odstraněním vrstev a likvidací vzniklých odpadů

Firma IZOLEX izolace staveb s.r.o. je autorizovanou organizací výrobců hydroizolačních fóliových pásů - firem FATRA Napajedla (ČR), SIKA AG Curych (Švýcarsko), PROTAN A/S Drammen (Norsko). Tato autorizace zaručuje odběratelům velmi vysokou kvalitu prováděných prací s použitím osvědčených materiálů a technologií. Samozřejmou součástí našich dodávek je i projekční zpracování jednotlivých detailů či spolupráce při návrhu nejvhodnější skladby střešního pláště, popř. zajištění odborných posudků a expertiz. Hala STS , Hradec králové (realizace 2012)

Při provádění hydroizolačních vrstev střešních plášťů používáme převážně fóliové izolační pásy. Tyto střešní pásy se zásadně pokládají volně, nelepí se k podkladu, ale mechanicky se kotví nebo se přitěžují násypem. Díky volnému položení není vždy nutný úplně suchý podklad, což umožňuje podstatné zkrácení dodacích lhůt s dodatečným vysycháním podkladní konstrukce. Také pohyby lehkých konstrukcí nejsou žádným problémem.

Izolační pásy jsou doplněny dalšími prvky (střešní vpustě, větrací hlavice, vnější a vnitřní rohové tvarovky, prostupy, oplechování plechem potaženým plastem pro ukončení izolace), takže pomocí těchto doplňků je možné vytvořit celistvý hydroizolační střešní systém, včetně řešení veškerých detailů.

V případě Vašeho zájmu o námi nabízené těsnící fóliové systémy se obraťte na naši firmu.