Klempířské prvky

Rovněž je tím vytvořen i esteticky zajímavý celek stavby. Částí těchto systémů jsou i klempířské prvky z poplastovaného plechu, určené jako ukončovací a kotvicí profily. Schéma proudění vzduchu

Ukončovací a kotvicí profily

Střešní systémy na bázi fólií z měkčeného PVC musí být na střeše nejenom ukončeny, ale zároveň musí být k ploše dostatečně připevněny. To platí hlavně o okrajových částech, kde jsou účinky vzniklé větrným prouděním největší. Z těchto důvodů zde musí být připevnění fólií velmi kvalitní. K tomu slouží ukončovací a kotvicí profily z poplastovaného plechu, při nadměrném zatížení někdy vyztužované příponkami z pozinkovaného plechu.

Druh poplastovaného plechu

Používaný druh poplastovaného plechu musí splňovat zejména tyto základní požadavky:

 • soudržnost fólií při horkovzdušném sváření
 • soudržnost jednotlivých vrstev plechu vzájemně
 • odolnost PVC vrstvy proti UV záření
 • odolnost PVC vrstvy proti vymývání vodou
 • odolnost proti korozi
 • snadnou mechanickou zpracovatelnost
 • záruka na jakost v délca minimálně 10-ti let

Tyto požadavky splňuje ve vysoké kvalitě poplastovaný plech VIPLANYL®.

Poplastovaný plech VIPLANYL®

Složení plechu VIPLANYL®:

 • A - vrchní strana - vrstva PVC min 0,6 mm
 • B - žárově pozinkováno min 175 mg/m²
 • C - ocel 0,55 mm, druh Fe P02G, třída DX51D
 • D - spodní strana - epoxidový ochranný lak 10µm

Barevné provedení

VIPLANYL® je standardně dodáván v barevném provedení lícní strany dle následující stupnice:

 • před lomítkem je číslo barvy výrobce plechu
 • za lomítkem je přibližné číslo dle RAL

Na zakázku je rovněž možno vyrobit (v množství cca 300 ks tabulí) barevné provedení lícní strany dle požadavku zákazníka. Plech je možno v případě požadavku na změnu barvy během životnosti i natírat syntetickými nebo disperzními nátěrovými hmotami (typ a druh použité nátěrové hmoty je nutno předem konzultovat s výrobcem plechu).

Požadavky na zpracování plechu

Plech je možno mechanicky zpracovávat normálními klempířskými způsoby. Při ohýbání se nedoporučuje provádět ohyb více kusů najednou. Doporučuje se zejména jeho strojní zpracování, zajišťující vysokou rozměrovou přesnost jednotlivých profilů. Je třeba si uvědomit, že kvalitně provedené profily mají vliv nejenom na ukotvení fólií na střeše, ale i na konečný esetetický dojem z celé střechy. Používané strojní vybavení je velmi adaptibilní při výrobě atypických prvků, které se na střeše vyskytují. Nezanedbatelnou roli zde sehrává i vysoká produktivita těchto strojů, mající příznivý vliv na konečnou cenu těchto profilů.

Tvary a způsob užití standardních profilů

 • lícní strana profilu - vrstva PVC - je ve schematu označena šipkou
 • není-li ve schematu šipka, jedná se o přípojný pozinkovaný plech
 • není-li ve schematu u ohybu uveden úhel, je ohyb proveden o 180º
 • schematický obrázek určuje příklad způsobu užití profilu
 • profily jsou standardně dodávány v délce 2000 mm
 • k výrobě atypického tvaru je nutno dodat schematický náčrt profilu včetně úhlů
 • profily jsou baleny složením do sebe s následným zapáskováním PVC páskou