Zkouška těsnosti plochých střech

V současné době je většina hydroizolačních vrstev plochých střech realizována z elektricky nevodivých materiálů, jako je PVC, TPO, EPDM nebo asfaltové pasy. Pod izolační vrstvou najdeme většinou vodivý element, jako je ocelový trapézový plech nebo beton, a mnoho z nich má termoizolační vodivou vrstvu přímo pod povrchovou membránou.

To umožňuje provést na suché střeše jiskrovou zkoušku, která naprosto spolehlivě odhalí netěsnosti díky průchodu vysokého napětí trhlinou (až 55 kV) v krytině k konstrukci střechy uzemněné bleskosvodem. Jedná se o elektrickou zkoušku provedenou v souladu s ČSN EN ISO 19496-1.

My používáme pro jiskrovou zkoušku přístroj BUCKLEYS Dry Roof Pro z Velké Británie, který je schopný s absolutní jistotou detekovat netěsné místo, i když pouhým okem není poškození vůbec rozpoznatelné. Netěsnosti jsou často totiž příliš malé na to, aby byly odhaleny pouhým okem. Přístroj je určený pro silnější fólie a povrchy v síle od 0,064 do 25,6 mm. Detektorová jednotka se používá ve spojení s vhodnou elektrodou a vodivou vnitřní vrstvou. Slabé trhlinky a dírky v nevodivém materiále (např. plast, guma, barva) jsou lokalizovány uzavřením elektrického obvodu přes závadu na vodivém materiálu a následuje spuštění alarmu detektorové jednotky.

Jak zkouška probíhá??

Proškolený pracovník naší firmy přijede s přístrojem , který váží cca 15 kg na Vaši střechu, kterou detektorem následně projde, zjistí , označí a nafotí místa průsaků, následně Vám do 5 pracovních dnů vyhotovíme Zkušební protokol o zkoušce, který obsahuje popis míst a fotodokumentaci jednotlivých netěsností.

Cena zkoušky

  • do 100 m2 – od 10 000,- Kč dle individuálního posouzení
  • 100-800 m2 – od 12 000,- Kč dle členitosti střechy a počtu detailů
  • Nad 800 m2 je cena cca 15-35Kč / m2 v závislosti na členitosti střechy.

Doprava na místo je 14 Kč / km. V případě vzdálenosti nad 60 km je účtováno 450 Kč za hodinu času stráveného na cestě