Vybraná reference

02 | 02 | 2020

ZŠ Hradec Králové

400 m2

izolace dvou střešních plášTů ZŠ J.Gočára, HFS Fatrafol 810