Vybraná reference

15 | 07 | 2018

HRADEC KRÁLOVÉ, BD DURYCHOVA

plocha opravy izolace cca 800 m2

Oprava izolace střešního pláště Bytového domu v Hradci Králové, ulice Durychova  včetně tepelné izolace, úptavy detailu obvodové atiky spádovým klínem EPS 100S včetně voděodolné překližky, dodání a montáže nové bleskosvodové soustavy střešního pláště drátem AlMgSi 8mm a izolace PROTAN SE tl.1,6mm se zárukou 15let.

Fotodokumentace dokladuje stav střešního pláště před opravou, její průběh a ukázku střechy po dokončení

[zadejte text]