Vybraná reference

15 | 11 | 2017

Hradec Králové Labská Kotlina-oprava střešního pláště

Plocha opravy izolace střešního pláště cca 800 m2

Oprava izolace střešního pláště Bytového domu v Hradci Králové, Labské Kotlině, včetně tepelné izolace, dodání a montáže nové bleskosvodové soustavy střešního pláště drátem AlMgSi 8mm a izolace PROTAN SE tl.1,6mm se zárukou 15let.

Fotodokumentace dokladuje stav střešního pláště před opravou, její průběh a ukázku střechy po dokončení