Vybraná reference

15 | 07 | 2017

Sobotka, izolace střešního pláště bytového domu

Plocha opravy izolace cca 700 m2

Oprava izolace střešního pláště Bytového domu v Sobotce včetně zateplení, opracování komínových hlav folií včetně řešení detailu odkouření a oprava izolace obvodového úžlabí.